Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BYREVATTNET, 1113 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-13
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 12469
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: