Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-07 Stoppdatum 2001-08-07
Mängd (ton): 3,13 Kostnad totalt: 2356
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: