Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-15 Stoppdatum 2010-10-15
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5063
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: