Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-06 Stoppdatum 1997-08-06
Mängd (ton): 3,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: