Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-29 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 6215
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: