Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-26 Stoppdatum 2007-07-27
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 6199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: