Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-05 Stoppdatum 2008-08-05
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 7854
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: