Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-07 Stoppdatum 1996-08-07
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: