Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-03 Stoppdatum 2009-08-03
Mängd (ton): 14,71 Kostnad totalt: 17951
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: