Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 17,23 Kostnad totalt: 21590
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: