Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-20 Stoppdatum 1998-09-21
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: