Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-02 Stoppdatum 2000-10-02
Mängd (ton): 2,15 Kostnad totalt: 1548
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: