Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-04 Stoppdatum 2001-10-04
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: