Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-20 Stoppdatum 2002-11-20
Mängd (ton): 2,40 Kostnad totalt: 2287
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: