Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-01 Stoppdatum 2008-12-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2760
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: