Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-30 Stoppdatum 2009-10-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2772
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: