Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GÅSTJÄRN, 1163 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-07 Stoppdatum 2005-08-07
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2421
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: