Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANKÄRRSVATTNET, 1169 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-29 Stoppdatum 2001-10-29
Mängd (ton): 1,87 Kostnad totalt: 1343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: