Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-05-13 Stoppdatum 2002-11-15
Mängd (ton): 39,10 Kostnad totalt: 20594
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: