Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-13 Stoppdatum 2008-08-13
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4113
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: