Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-25 Stoppdatum 2007-07-25
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 978
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: