Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-26 Stoppdatum 2007-07-26
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 2943
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: