Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-18 Stoppdatum 2006-07-18
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1941
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: