Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-04 Stoppdatum 2002-09-04
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5712
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: