Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-24 Stoppdatum 2005-07-24
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 6668
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: