Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-18 Stoppdatum 2006-07-18
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 7087
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: