Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-28 Stoppdatum 2009-07-28
Mängd (ton): 6,78 Kostnad totalt: 8545
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: