Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖLETJÄRN, 1210 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-29 Stoppdatum 2009-07-29
Mängd (ton): 5,24 Kostnad totalt: 6604
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: