Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VAGLARNA, 1222 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-27 Stoppdatum 2009-07-27
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 13101
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: