Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-21 Stoppdatum 2006-07-21
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 4042
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: