Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-26 Stoppdatum 2007-07-26
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4142
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: