Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-11 Stoppdatum 2010-08-11
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: