Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-17 Stoppdatum 1993-08-17
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: