Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 1249 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-05 Stoppdatum 2009-08-05
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 8705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: