Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KASEBOSJÖN, 1276 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-09 Stoppdatum 2010-08-09
Mängd (ton): 19,94 Kostnad totalt: 25484
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: