Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-03 Stoppdatum 2008-08-03
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: