Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-08-21 Stoppdatum 1990-08-21
Mängd (ton): 54,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: