Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-28 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 18,01 Kostnad totalt: 17110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: