Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-24 Stoppdatum 2007-07-26
Mängd (ton): 17,88 Kostnad totalt: 18559
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: