Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-05 Stoppdatum 2009-08-05
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 22488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: