Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-19 Stoppdatum 1998-08-19
Mängd (ton): 3,16 Kostnad totalt: 2225
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: