Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-10 Stoppdatum 2003-08-10
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 2461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: