Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-21 Stoppdatum 2006-07-21
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 5005
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: