Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-08 Stoppdatum 2010-08-08
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: