Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-16 Stoppdatum 2001-08-16
Mängd (ton): 14,79 Kostnad totalt: 11445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: