Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-23 Stoppdatum 2005-07-24
Mängd (ton): 14,95 Kostnad totalt: 14203
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: