Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VARPETJÄRN, 1323 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-02 Stoppdatum 2002-09-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1608
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: