Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-20 Stoppdatum 2003-07-20
Mängd (ton): 10,66 Kostnad totalt: 8912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: