Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-21 Stoppdatum 2005-07-21
Mängd (ton): 8,77 Kostnad totalt: 7875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: