Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXSJÖN, 1344 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-09 Stoppdatum 2009-10-09
Mängd (ton): 7,92 Kostnad totalt: 12125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: